Exkurze na pražské letiště v Ruzyni

14.05.2013 17:56

úterý 21.5.2013 pojedou všechny děti na výlet na letiště Praha, kde je pro ně připravena exkurze. Jedeme autobusem od školky a zase zpět. Ráno, prosím, přiveďte děti do školky chvilku před 7.hodinou. V 7.00 hodin odjíždíme. Zpět se vracíme do školky na oběd. Děti, které odcházejí po obědě, si vyzvedávejte v běžném čase. Ze školky děti dostanou s sebou svačinku. Z domova dětem dejte s sebou do batůžku plastovou lahvičku s pitím. Na sebe dětem oblékněte žluté školkové tričko. Pokud je někomu v autobuse špatně, dejte mu vhodný lék a nahlaste to paní učitelce. Pro děti je připravena prohlídková trasa 2, s jejímž popisem se můžete seznámit níže.

 

Trasa 2

SKUPINOVĚ A INDIVIDUÁLNÍ EXKURZE - 2 hod. , autobusem, doporučujeme od 3 let

Trasa 2

 1. Terminál 3 – začátek prohlídky
  Uveden do provozu 3. září 1997. Využívá se zejména pro lety všeobecného letectví (General Aviation), kapacita je 80 odbavených cestujících/hod. České aerolinie zde provozují 2x denně pravidelnou linku do německého Braunschweigu. V terminálu je možné využít VIP salonky, handling pro General Aviation a pokoje pro posádky. K dispozici jsou informace, bankomat a automat na platbu za parkoviště, restaurace a obchod „Pilot Shop“ s potřebami pro piloty. Na Terminál 3 navazuje hotel Ramada, dále je umístěno opravárenské centrum společnosti Aviation Service pro menší typy letadel.
 2. Terminál pro vládní lety
  Jedná se o původní terminál Letiště Praha, který byl uveden do provozu 5. dubna 1937. V 9.00 hod. zde přistálo první letadlo typu DC-2 České letecké společnosti na lince Piešťany–Zlín–Brno–Praha. Za architektonické řešení odbavovací budovy získal Ing. arch. Adolf Benš zlatou medaili na Světové výstavě v Paříži v roce 1937. Terminál byl v provozu pro civilní leteckou dopravu v letech 1937–1939 a od června 1945 do června 1968. Od 15. března 1939 do května 1945 zde působila německá Luftwaffe. V současné době budovu využívá Ministerstvo obrany České republiky a odbavují se zde vládní lety.
 3. Hangár Úřadu pro civilní letectví ČR
  Úřad civilního letectví ČR má oprávnění pro výkon státního dozoru v českém civilním letectví. Používá kalibrovací letadla, která jsou využívána ke kontrolám letišť v České republice, zejména navigačních a radiolokačních zařízení, letištních systémů, světelného zabezpečovacího zařízení, značení pohybových ploch apod. Vyšetřuje letecké nehody a má zde vybavenou pozemní laboratoř. Administrativní budova úřadu je situována proti hangárům.

  Hangár letecké společnosti Travel Service
  Česká letecká společnost, která provozuje zejména charterové lety a pod značkou Smart Wings nízkonákladové (low cost) lety do evropských destinací a do Dubaje (SAE), jako jediný český low cost dopravce.

  Provoz letištních ploch Letiště Václava Havla Praha
  Provádí kontrolu dráhového systému letiště i ostatních ploch v souvislosti se způsobilostí k leteckému provozu. Využívá testovací vozidlo „Sarsys“ k měření brzdných účinků na dráhovém systému
  (RWY) při změně povrchových podmínek (sníh, námraza, voda).
 4. Biologická ochrana letiště
  Zajišťuje ochranu letadel před střety s ptáky pomocí sokolnicky vedených dravců jako přirozených predátorů (orel skalní, poštolka, jestřáb, sokol). Pražské pracoviště biologické ochrany je na vysoké úrovni jak v technickém vybavení, tak v počtu využívaných dravců.
 5. Zázemí letiště

  Letiště Václava Havla Praha

  Je provozovatelem civilního veřejného mezinárodního letiště. Letiště Václava Havla Praha poskytuje služby cestující a necestující veřejnosti, leteckým společnostem, přepravcům a ostatním uživatelům letiště. Do majetku společnosti v této části patří: sklady, mycí centrum, čerpací stanice pohonných hmot, správa vozového parku, kynologické zařízení ostrahy letiště a garáže pro zimní mechanizační prostředky.
  Letiště disponuje pro zimní provoz technikou na vysoké úrovni a je dostatečně vybaveno pro úklid drah a ploch:
  – 2 frézy Smidt na sníh s kapacitou 1500 t/hod.,
  – 2 frézy Smidt Supra s kapacitou 5000 t/hod.,
  – 2 kropice tryskové na preventivní postřik rozmrazovací kapalinou se záběrem 24 m,
  – 2 sypače na smáčený posyp se záběrem 24 m,
  – 4 kompaktní stroje Schorling P17C (zametače, ofukovače),
  – 2 zametače Schorling P21,
  – 2 stroje Boschung na zametání a odhrnování sněhu,
  – 1 multifunkční čisticí stroj Boschung BJB 8000G,
  – 4 tažné zametače,
  – a další technické prostředky.

  České aerolinie
  Výcvikové středisko, které je určeno pro výcvik posádek a palubního personálu. Je vybaveno simulátory letadel B737, ATR 42/72, A320 a dalšími trenažéry pro odbornou přípravu a simulaci neobvyklých situací za letu. Ročně projde výcvikem na simulátorech až 5000 pilotů a 13 200 palubních průvodčích jak z Českých aerolinií, tak z dalších leteckých společností.

  Administrativní budova, hangáry.
  Letecká služba Policie ČR a Záchranná letecká služba
  Letecká služba Policie ČR zajišťuje policejní akce na záchranu lidských životů, pátrání po pohřešovaných osobách a nebezpečných pachatelích. Provádí hlídkové lety, pátrání po odcizených vozidlech, dopravní průzkum apod. Policejní vrtulníky se též podílejí na provozu Záchranné letecké služby, na realizaci transplantačního programu a na záchranných letech při přírodních katastrofách. Heliport pro provoz vrtulníků je součástí areálu.
 6. RWY 04/22
  Původní dráha z roku 1937, kdy měla travnatý povrch a délku 950 m. Později byla zpevněna a naposledy prodloužena v roce 1977 na 2300m se šířkou 60m. Dnes slouží jako odstavná parkovací plocha pro letadla.
  Práh dráhy 04 se využívá jako tzv. „krizové stání“ pro odstavení letadel, která se stala předmětem teroristického činu nebo únosu.
 7. RWY 13/31
  Vedlejší dráha Letiště Praha o rozměrech 3250m x 45m, vybavena pro provoz za podmínek II CAT ICAO. Tato dráha byla
  v provozu již v roce 1937 s délkou 800 m a travnatým povrchem, v průběhu let byla zpevněna a naposledy prodloužena v roce 1977.
 8. Radiolokátory Řízení letového provozu
  Objekt TAR – vybaven anténou primárního a sekundárního radaru. Primární radar lokalizuje objekty, sekundární radar sleduje pohyby letadel ve vzdušném prostoru.
  Objekt MSSR (s věží a kopulí) – ocelová věž s tzv. „radomem“ – tj. kryt antény radaru.
  Uvnitř se otáčí anténa primárního a sekundárního radaru.
  Primární radar má dosah cca 150 km a funguje na principu odrazu od cíle (tzn., že vidí všechna letadla v uvedeném dosahu).
  Sekundární radar má dosah cca 300 km a funguje na principu odpovídače (tzn., že vidí pouze cíle, které mají zapnutý „odpovídač“, a tím je schopen identifikovat, o jaké letadlo se jedná).
  Tato stavba je asymetrická, autorem návrhu je arch. Vlado Milunič a dle vyjádření dodavatele technologie (společnost Thales, Francie) je to patrně jediná asymetrická věž radaru na světě.
 9. Hangár F, České aerolinie
  Výstavba hangáru byla realizována v letech 1964–1969. Hangár je řešen unikátním zavěšením ocelové střešní konstrukce, hangárová hala o rozměrech 213m x 59m je bez vnitřních podpěr. Součástí hangáru jsou dílny, sklady a administrativní blok. Hangár je využíván pro údržbu a revize dopravních letadel.
 10. Záchranná požární stanice
  Byla uvedena do provozu v prosinci roku 2006 a patří mezi nejmodernější zařízení tohoto druhu v České republice.
  Do vybavení stanice patří:
  – 4 velkokapacitní kombinovaná hasicí auta (KHA) zn. Rosenbauer určená pro letecký provoz (12 000l vody, 1500l pěnidla
  a 250–500 kg prášku dle typu),
  – cisternové automobilové stříkačky (CAS),
  – speciální pomocná technika,
  – rychlozásahové zařízení (RSA),
  – vysokozdvižný žebřík dlouhý 37 m,
  – kontejnerový systém (zdravotní kontejner, kontejnery vybavené vyprošťovacími prostředky, kontejner na pěnidlo).
  Dále je zde také k dispozici kompletní vybavení pro chemické zásahy, dílny a myčka. Součástí stanice je posilovna, tělocvična a Centrum fyzické zátěže, kde se provádějí zátěžové testy s dýchací technikou.
  Dle předpisu L14 MD, který vychází z předpisů ICAO, je Letiště Praha zařazeno do 9. kategorie, která definuje množství
  hasebních látek potřebných pro určitý typ letadla.
  Podle předpisu ICAO jsou stanoveny i dojezdové časy k zásahu, které činí pouhé 3 minuty.
  Provoz zajišťuje 88 zaměstnanců ve 4 směnách.
 11. Objekt palubních služeb Českých aerolinií (catering)
  Palubní služby zajišťují přípravu a dovoz občerstvení do letadel a zboží pro palubní prodej.
 12. APC – budova Českých aerolinií
  Sídlo vedení letecké společnosti, zázemí pro posádky a administrativní činnost.
 13. Administrativní centrum RODOP
  Provoz zahájen 20. října 1998. Sídlí zde celní úřad, pošta, banka, některé letecké společnosti a spediční firmy.
  K dispozici je restaurace, několik obchodů a čistírna.
 14. Parkoviště A
  Stání pro 800 vozidel, která využívají zaměstnanci letiště.
 15. Technický blok s řídicí věží Řízení letového provozu
  Uveden do provozu 3. listopadu 1972, kdy zde byla umístěna pracoviště Řízení letového provozu a pozorovatelna Letecké
  meteorologické služby. Na střeše je umístěn systém letištního pojezdového radaru. V současné době jsou zde pracoviště Řízení letového provozu ČR, s.p., a Řízení letového provozu Armády České republiky.
 16. Depo LPH
  Plnění letadel pohonnými hmotami zajišťují společnosti Agip, Lukoil, Shell a Total.
 17. Terminál 2
  Uveden do provozu 6. ledna 2006, jeho kapacita je 15,5 mil. odbavených cestujících/rok. Terminál o rozměrech 263m x 107m je určen pro odbavení letů do států Evropské unie, které jsou součástí schengenského prostoru. Je řešen ve dvou úrovních a jeho součástí je 6 dvouúrovňových nástupních mostů. Odletová část je vybavena 60 přepážkami (check-in) a je
  připravena pro další rozšíření. Jsou zde umístěny přepážky leteckých společností, cestovních kanceláří, služba na balení zavazadel, odbavení nadrozměrných zavazadel. V patře jsou umístěna provozní pracoviště a VIP salonek Moravia Správy Letiště Praha. Pro návštěvníky je k dispozici i vyhlídková terasa a muzeum o historii letectví a pražského letiště.
  V odletové části je několik občerstvovacích zařízení typu fast food a obchody. Bezpečnostní kontrola před odletem je zde prováděna centrálně, v tranzitním prostoru jsou obchody, restaurace a kavárny, pro děti hrací koutek.
  Příletová část je umístěna ve spodní části objektu a navazuje na venkovní prostor, kde jsou umístěna stanoviště taxi, smluvní dopravy, stanice MHD a krátkodobá parkoviště pro auta i autobusy. Směrem k odbavovací ploše je třídírna zavazadel s kapacitou 3000 odbavených zavazadel/hod. a s plánovaným rozšířením až na 5000 zavazadel/hod.
  Na Terminál 2 navazuje prst C s 9 jednoduchými nástupními mosty. Prst C je dvouúrovňový, v obou jeho částech jsou čekárny pro cestující, je vybaven obchody a občerstvovacími zařízeními.
  Na prstu C, stejně i na prstu B a A, je umístěn systém pro navádění letadel na stání (Docking Guidance System for Aircraft Parking Stands).
 18. Odbavovací plocha
  Používá se převážně pro menší typy letadel a dále v případě obsazenosti nástupních mostů. Letadla zavádí na 17 stání služba Řízení letového provozu „Follow me“.
  Je zde umístěno odmrazovací stání pro letadla. Celkem má letiště k dispozici 63 stání pro letadla včetně stání
  u nástupních mostů.
 19. RWY 06/24
  Dráha je z roku 1963, dříve s označením 07/25 a délkou 3115m.
  V současné době je to hlavní dráha Letiště Praha o rozměrech 3715m x 45m (naposledy byla prodloužena v roce 1982),
  vybavena pro provoz CAT IIIB ICAO (umožňuje provoz za snížené dohlednosti), s povrchovou úpravou Antiskid (protiskluzová vrstva), která zvyšuje brzdné účinky dráhy.
 20. Zásobování letiště palivem
  Stáčiště se železniční vlečkou (v obci Středokluky), centrální sklad pohonných hmot se 6 velkokapacitními nádržemi, čerpací stanice a potrubí k dopravě paliva do depa autocisteren.
 21. Spojovací objekt
  Spojení mezi Terminálem 2 a Terminálem 1 o rozměrech 175m x 85m. Tranzitní část objektu je vybavena travelátory pro cestující, obchody a jsou zde umístěna provozní pracoviště. V této části je v provozu hotel Tranzit 2, který umožňuje tranzitním cestujícím ubytovaní ve 12 pokojích i jen na několik hodin. Ve veřejné části je v 1. patře umístěno kongresové centrum, obchody a dětský koutek, expozice o historii a výstavbě Letiště Praha a vstup na vyhlídkovou terasu.
 22. Terminál 1
  Uveden do provozu 3. června 1997. Odbavují se zde lety mimo schengenský prostor Evropy a ostatní světové destinace. Kapacita je 6,8 mil. cestujících/rok. Terminál se skládá ze 2 objektů a krátké spojovací části.
  Příletovou část s rozměry 147 m x 100 m (včetně krátké spojovací části) tvoří budova, která byla uvedena do provozu 15. června 1968. Během let prošla několika rekonstrukcemi, naposledy v roce 1997. Jsou zde umístěny přepážky cestovních kanceláří, informace, kavárna a další služby pro cestující. V 1. patře je k dispozici samoobslužná restaurace s vyhlídkovou terasou.
  Nad příletovou částí je pětipodlažní administrativní část, která je propojena s terminálem.
  V krátkém spojovacím objektu je samoobslužná restaurace, bar a obchody.
  V odletové části o rozměrech 105 m x 82 m je 62 odbavovacích přepážek, zvláštní odbavení pro nadrozměrná zavazadla, přepážky leteckých společností, informace, služba na balení zavazadel a občerstvení.
  Za pasovou kontrolou je velký tranzitní prostor vybavený mnoha obchody, free shopy, kavárnami a občerstvením. Cestující zde mohou využít meditační místnost, místnost pro matky s dětmi, v 1. patře samoobslužnou restauraci a restauraci Praha s obsluhou. Jsou zde také umístěny business salonky. Na odletovou část navazují prsty (pier) A a B s čekárnami (gate) a nástupními mosty. Před vstupem do jednotlivých čekáren se prochází bezpečnostní kontrolou. V prstech jsou rozmístěny další obchody a kavárny. Pohodlný přesun cestujících zajišťují travelátory.
 23. VIP salonky
  Luxusní salonky nabízejí služby pro cestující včetně kompletního odbavení při odletu i příletu 24 hod. denně. Maximální servis poskytují vyhrazená parkoviště, k dispozici je občerstvení dle přání zákazníka, internetové centrum, konferenční a jednací salonky, tiskový salonek. Tyto prostory je možné pronajmout a využít i pro společenské akce.
 24. Vstup pro posádky
  Crew gate pro odbavení posádek letadel při odletu i příletu. Součástí je pasová a celní služba a bezpečnostní kontroly. Využívá se zejména pro posádky společností, které mají základnu v Praze.
 25. Parkoviště pro plošní autobusy
  Na letišti se používají především speciální autobusy typu Cobus 3000 (20 ks) s kapacitou 100 osob pro dopravu cestujících do a z letadel na stání mimo nástupní mosty a dále autobusy typu Karosa. Součástí prostoru je zázemí pro řidiče.
 26. Odmrazovací stání
  Využívá se v zimním období, kdy musí být před odletem proveden postřik letadla rozmrazovací kapalinou. Používá se ekologická kapalina na bázi propandiolu. de-icing = rozmrazování anti-icing = preventivní postřik letadla proti námrazám
 27. Palubní služby, GASTRO-HROCH, s.r.o.
  Zajišťují výrobu a dodávku občerstvení do letadel a zboží pro palubní prodej.
 28. Cargo zóna
  V tomto prostoru se odbavují nákladní letadla, k dispozici je 6 stání. Pro uskladnění a odbavení zboží slouží cargo terminály společnosti Menzies Group Aviation a Skyport. Tyto objekty se skládají ze skladovacích a odbavovacích prostor, které jsou vybaveny chladicími a mrazicími boxy a prostory pro cenné zásilky, rostliny, zvířata.
  Součástí jsou administrativní části, které jsou určeny pro logistické a spediční firmy.
  Mezi cargo terminály je umístěna Pohraniční veterinární stanice a pracoviště fytopatologické kontroly rostlin.
 29. Patrové garáže C
  Disponují 3000 parkovacích míst, automobily na plynový pohon mohou parkovat na střeše. V přízemí jsou parkovací místa pro půjčovny automobilů a ve vstupní hale jsou umístěny jejich přepážky. Ve 2. patře je umístěno hlídané parkoviště se 104 místy. Na parkovišti je možnost krátkodobého i dlouhodobého parkování za zvýhodněné ceny.
 30. Komplex Europort
  Uveden do provozu 26. dubna 2007.
  Součástí komplexu je Hotel Courtyard by Marriott Prague Airport s 235 pokoji. Přízemí je určeno pro obchodní plochy. K dispozici je restaurace, kavárna, supermarket, obchody a další služby.
 31. Budova Policie ČR
 32. Parkoviště D
  Disponuje kapacitou 850 parkovacích míst. Na parkovací lístek je možné zdarma se přepravit MHD do Terminálu 1 a Terminálu 2. Parkoviště nabízí možnost dlouhodobého zvýhodněného parkování.
 33. Hotel Tranzit
  Kapacita 70 pokojů, k dispozici je restaurace a konferenční centrum.
 34. Budova letecké společnosti Travel Service
  Zázemí pro vedení společnosti, posádky a administrativní činnost.
 35. Čistírna odpadních a kontaminovaných vod 2
  Čistírna odpadních a kontaminovaných vod 1 je umístěna poblíž RWY 06/24.
 36. Paralelní dráha
  Výstavba této dráhy je v přípravě. Dráha bude souběžná s RWY 06/24 a po jejím dokončení bude možné používat obě dráhy současně, jednu pro starty a druhou pro přistání.
 37. Výcvikové středisko Řízení letového provozu
 38. Administrativní budova Letiště Václava Havla Praha
 39. Obytné domy
  Pocházejí z původní výstavby ze 40. let minulého století. Byly ostaveny v souvislosti s otevřením Letiště Václava Havla Praha pro tehdejší zaměstnance letiště. Nachází se zde také vila, která byla v roce 1937 postavena pro prvního ředitele letiště.