Důležitá schůzka rodičů

21.08.2011 13:16

V pondělí 12.9. v 16.00 hodin se bude v budově v Topolské konat důležitá schůka rodičů. Na schůzce budou rodiče informováni o chodu školy, organizačních pokynech, školním řádu, vzdělávacím programu a plánu další akcí na nový školní rok, včetně jejich finančního krytí. Na schůzku by se měl dostavit i zástupce zřizovatele, který rodiče seznámí se záměrem zřizovatele zrušit třídu MŠ v budově ZŠ po dostavbě nové školky Na Vápenici. Bude nutné vyřešit přesun odpovídajícího počtu dětí ze školky v Topolské do nové školky na Vápenici. Prosím rodiče, aby se na tuto schůzku určitě dostavili.