2011 - 2012

Termíny

Zápis

Středa 16.3.2011 8.00 - 12.00 hodin

Čtrvtek 17.3.2011 13.00 - 18.00 hodin

Odevzdávání přihlášek

Čtvrtek 24.3.2011 8.00 - 12.00 hodin

 

Kritéria přijímání dětí

Ředitelky mateřských školek zřizovaných městem Černošice vydávají po dohodě se zřizovatelem jednotná kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání.

Každá mateřská škola na základě podaných přihlášek sestaví seznam dětí podle kritérií v níže uvedeném pořadí. V rámci každého kritéria budou děti seřazeny od nejstarších po nejmladší.

I. Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, s místem trvalého pobytu v Černošicích.

II. Děti přihlášené k celodenní docházce s místem trvalého pobytu v Černošicích, s alespoň jedním zákonným zástupcem s místem trvalého pobytu v Černošicích. (Školka umožní dřívější vyzvedávání, bude-li to rodiči požadováno.)

III. Ostatní děti s trvalým pobytem ve městě.

IV. Děti bez trvalého pobytu v obci, splňující podmínku celodenní docházky. (Školka umožní dřívější vyzvedávání, bude-li to rodiči požadováno.)

Pokud zbývají volná místa po vyhlášení rozhodnutí o zápisech a přijetí všech žádostí dle výše uvedených podmínek, přijme školka další děti v pořadí dle data podání dodatečné přihlášky.

Přihlášky je možné podat do všech školek zřízených městem Černošice (nutno samostatně).

Přijímací řízení probíhá podle správního řádu. Zákonný zástupce dítěte převezme u zápisu, k němuž se dostaví se svým průkazem totožnosti a rodným listem dítěte, formulář přihlášky. Vyplněný (vč. potvrzení lékaře) jej osobně odevzdá ředitelce mateřské školy v předem stanovený termín.